(20210325) PGM of the GLY the MW Bro. Zoran Nenezic is now in the chancery of the GAU

Новина 194 от 1163
(20210325) PGM of the GLY the MW Bro. Zoran Nenezic is now in the chancery of the GAU

On March 25th, 2021 at 68 years of age the MW PGM of the Grand Lodge of Yugoslavia Bro. Zoran Nenezic moved his masonic work obligations to the chancery of the Grand Architect of the Universe. The first GM of the GLY, after its restart in 1990, is one of the ideological friends of the Bulgarian freemasons in 1991 for the restart of the organized freemasonry in Bulgaria. We 

На 25 март 2021 г. на 68 годишна възраст НВУ СВМ на ВЛЮ Бр Зоран Ненезич се пресели на работа в Канцеларията на ВАВ. Първият Велик Майстор на Великата Ложа на Югославия, след нейното реактивиране през 1990 г., е един от идейните сподвижници на българските масони през 1991 г. за възстановяване на масонството в България. We express our condolences to his relatives and send the last 3×3 with respect and brotherly feeling.