(20201224) Видео послание от НВУ СВМ Бр Пламен Матеев

Новина 77 от 932
(20201224) Видео послание от НВУ СВМ Бр Пламен Матеев

(20201224) Видео послание от НВУ СВМ Бр Пламен Матеев

Видеото е на английски език, поради това, че е за международната общност.