(20201224) Видео послание от НВУ СВМ Бр Пламен Матеев

Новина 351 от 1270
(20201224) Видео послание от НВУ СВМ Бр Пламен Матеев

(20201224) Видео послание от НВУ СВМ Бр Пламен Матеев

Видеото е на английски език, поради това, че е за международната общност.