(20201026) ВЛ на Кентъки: Браян Т. Еванс мл., СМ, Председател на Масонско Общество РУБИКОН, тема: Степента Майстор Масон

Новина 433 от 1270
(20201026) ВЛ на Кентъки: Браян Т. Еванс мл., СМ, Председател на Масонско Общество РУБИКОН, тема: Степента Майстор Масон

Браян Т. Еванс мл., СМ, Председател на Масонско Общество РУБИКОН

Тема: Степента Майстор Масон

лектори: ВУ Бр Камерън Поу, ВУ Бр Еди Хазелат, ВУ Бр Крис Луис

Специален гост: ВУ Бр Рич Хансен