ГРАДЕЖ: Трите пътя към просветлението

Новина 832 от 1161
ГРАДЕЖ: Трите пътя към просветлението

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

Трите пътя към просветлението

  1. ПРОСВЕТЛЕНИЕ ЧРЕЗ СТРАДАНИЕ

Така протича израстването при повечето хора: случват се събития, изживява се страдание и после се появява светлинка. Такива събития могат да се случат практически във всички области на живота: наркотична зависимост, разорение, болест, духовна празнота, уволнение, данъчни проблеми и какво ли не още. При този модел ученето се извършва чрез повторение на страданието и ретроспективното му осъзнаване. За някои хора този цикъл продължава цял живот. Те така и не стигат по-далеч от първия път и не познават по-висшето просветление. Те буквално прекарват живота си в страдание и след много години може и да прозрат (а може и да не прозрат), че едно събитие е било необходимо и на времето е представлявало нещо като изпит. Не проумяват, че животът ни изпитва и ако не се учим от грешките си, сме обречени да ги повтаряме. Има хора, които прекарват живота си като непрекъснато си задават въпроса: „Защо, Господи? Защо това се случва точно с мен?” За хората от тази група истинската магия е недостъпна.

  1. ПРОСВЕТЛЕНИЕ ЧРЕЗ ПОУКА

„Няма нищо случайно и всичко, което ми се случва, е по някакъв начин необходимо, за да се придвижа една стъпка по-нататък.” Вместо да се питате: „Защо аз?” започвате да си задавате въпроса: „Каква полза мога да извлека от случилото се, дори сега да не разбирам защо става така?”

Това е промяна с изключително значение. Когато съсредоточите ума си върху поуката, която можете да извлечете от изживяното, той не може да се задържа върху мисли, водещи до страдание – мисли от рода на „Защо аз?” „Не е ли ужасно това?” и „Такъв лош късмет имам!” Мисловната промяна ви позволява да търсите резултата от преживяното и поуката от него. Вместо да се самосъжалявате, започвате да се учите. Питате се: „Как да предизвикам желания от мен изход от заболяването, което изживявам сега?” ми: „Какво мога да науча за себе си и колко сили мога да мобилизирам, за да се справя успешно с този проблем?”

  1. ПРОСВЕТЛЕНИЕ С ПОМОЩТА НА ЦЕЛТА

Всяко нещо във вселената има своето предназначение. Невидимият интелект, който протича целенасочено през всичко, протича и през вас. За да познаете истинската магия, трябва да осъществите сериозната промяна да търсите не поуката, а целта. За да постигнете това, трябва да погледнете на живота си от нова гледна точка. Опитайте за кратко този нов начин на мислене за себе си и вижте дали го усещате като смислен и правилен. Ако ви се струва абсурден и неважащ за вас, върнете се към ориентирания към поуката живот или към ученето чрез страдание.”

“Истинска магия”, д-р Уейн Дайър