(20200913) Редовно участие в уебинарите на ВЛ на Ню Йорк и партньорските й организации

Новина 500 от 1271
(20200913) Редовно участие в уебинарите на ВЛ на Ню Йорк и партньорските й организации

Масонският блог ЛЕГЕНДИ НА ЗАНАЯТА, организира редовно онлайн уебинари на масонска тематика съвместно с ВЛ на Ню Йорк. Братя от ВЛ ССиПЗ в България участват редовно и активно в уебинарите, поради това, че см в Братски отношения с ВЛ на Ню Йорк. Групата се предвожда от НВУ СВМ Бр Пламен Матеев. До момента са взети участие в:

  • Thursday August 27th, 2020, 7pm – 8:30pm – Chuck Dunning, “Contemplative Masonry” – Basic Applications of Mindfulness, Meditation and Imagery in the Craft
  • Thursday September 3rd, 2020, 7pm – 8:30pm – Anthony Kofi A. Osei-Tutu, “Masonic Mind Control” – Ancient and Modern Methods of Improving the Power of One’s Will
  • Saturday, September 12th, 2020, 1pm – 3pm – Martin Faulk, “The Art of Memory” – A Journey from Classical Greece to the Medieval Church to its Arrival in the Royal Court of King James I.