(20010214) Признание от Велика ложа на свободни и приети зидари на Мисисипи, САЩ

Новина 862 от 933
(20010214) Признание от Велика ложа на свободни и приети зидари на Мисисипи, САЩ

(20010214) Признание от Велика ложа на свободни и приети зидари на Мисисипи, САЩ

 

 

Информацията е предоставена от ВЛ на Флорида – протокол от ВОС 2002

 

Новини свързани с работата между ВЛ ССиПЗ в България и ВЛ СиПЗ на Мисисипи, САЩ: