(20000921) Признание от Велика ложа на старите свободни и приети зидари на Айдахо, САЩ

Новина 1218 от 1280
(20000921) Признание от Велика ложа на старите свободни и приети зидари на Айдахо, САЩ

(20000921) Признание от Велика ложа на старите свободни и приети зидари на Айдахо, САЩ

 

 

Информацията е предоставена от ВЛ на Флорида – протокол от ВОС 2002

 

Новини свързани с работата между ВЛ ССиПЗ в България и ВЛ ССиПЗ на Айдахо, САЩ: