(20110606) Позиция на МВУ ВС

Новина 646 от 932
На вниманието на
В.: У.: Бр.: ? ?
Майстор на стола
Л.: Верните приятели П.: 033
О.: Варна

Високоуважаеми Братко ?:

По волята на Н.: В.: У.: Бр.: Володя Лозанов, Великият Майстор на
Великата Ложа С.: С.: П.: З.: в България, бих желал да ти благодаря за
твоята загриженост за стратегическия проект на Великата Ложа – “Дом
Яворов”, която не се съмнявам, е искрена и насочена главно към
ангажиране на Братята от Вашата Регулярна и Пълноправна Ложа към
по-активно финансово участие в този проект. Така и трябва да бъде, доколкото
десегашните им вноски са повече от скромни, в сравнение с ангажимента
на останалите 56 Съюзни Ложи.

Както предишното ти писмо от 309 A.: L.: 6011 [29.04.2011 н.е.], така
и вчерашното, от 345 A.: L.: 6011 [04.06.2011 н.е.], са препратени за
сведение към органите на Великата Ложа, които имат правомощията и
компетенциите да отговорят на повдигнатите от теб въпроси. Не се
съмнявам, че всеки от тези органи, като се запознае с твоите писма, ще
ти отговори подобаващо.

В случая с вчерашното ти запитване, компетентният орган на Великата
Ложа определено не е Великият Майстор, а оглавяваната от М.: В.: У.:
Бр.: арх. Георги Минчев, Великият Оратор, Работна група по проекта
“Дом Яворов”, избрана от Съвета на Великите Сановници, на която
Великият Майстор е възложил да изготви необходимите проекти и други
строителни книжа, както и да получи необходимите по действащото
законодателство разрешения за реализирането на нашия проект.

Бих желал също да те уведомя, че Н.: В.: У.: Велик Майстор възнамерява
на следващото Обикновено Общо събрание, което той ще свика в
съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 1 О.: З.: и съобразно
претия от О.: О.: С.: План за Работа на Великата Ложа, да ти даде
думата, за да изложиш пред В.: У.: Братя Майстори на стол твоите
притеснения и предложения по проекта “Дом Яворов”.

Днес, когато повече от всякога българското Братство копнее за своето
Единение, нашата обща Работа върху проектите на Великата Ложа,
одобрени по волята и с мнозинството гласове в О.: О.: С.:, висшият
орган на Масонска власт в нашата юрисдикция, ни сплотява на Великия
Градеж. Вдъхновяваща за Братята е мисълта, че след толкова много
лутане, безплодни идеи, “полагане на първи камъни” на химерични
Масонски храмове, домове и пр., (и съотв. загубени пари, и пропилени
надежди), най-сетне Великата Ложа притежава своя Дом Яворов на
най-прекрасното място в столицата на Великия Ориент, само на метри
отдалечено от Дома на Европа. Така изграденият по наш проект Дом
Яворов на Великата Ложа скоро ще се отразява върху огледалната фасада
на Дома на Европа като чудесен Символ на отпечатъка, оставен от
Масонството върху един от най-великите негови проекти – Обединена
Европа. Чест е за всеки Брат да донесе своя камък в общия Градеж. А
дълг на онези от нас,  избрани да ръководят Градежа и най-вече на
нашия Велик Майстор е да сложи ред на този Градеж, за да се взидат
добре одяланите камъните на всеки от нас на правилното и заслуженото
място в него, а кривите и необработени – да се отхвърлят настрани,

защото само Законът ще ни даде Свобода,

В.: И.: Н.: В.: А.: Н.: В.:

Емил Хърсев
Великият Секретар