(20100915) Покана от ложа „Верните Приятели”, пат.№033

Новина 1003 от 1271
(20100915) Покана от ложа „Верните Приятели”, пат.№033

ЧРЕЗ
В.:У.: Викарий На Великия Секратар
Брат Ангел Кабакчиев
ДО
Н.:В.:У.:Брат Велик Майстор
На В.:Л.:С.:С.:П.:З.:Б.:
М.:В.:У.: Братя Велики Сановници
На В.:Л.:С.:С.:П.:З.:Б.:
М.:В.:У.: Братя Председатели на Комисии
На В.:Л.:С.:С.:П.:З.:Б.:
Н.:В.:У.: Братя стари Велики Майстори
На В.:Л.:С.:С.:П.:З.:Б.:
В.:У.: Братя Майстори на Столове
На В.:Л.:С.:С.:П.:З.:Б.:
ОБИЧНИ БРАТЯ,
По случай петат годишнина от внасяне на светлина в ложа „Верните Приятели”, пат.№033,
ориент”Варна” Ви каня на 15.10.2010г. в гр.Варна, от 18.00ч. в храма на ложата на тържествен
ритуал.
След провеждане на тържествения ритуал от19.30ч. следва празнична агапа с участието на
сестрите, която ще се проведе в историко-художествения музей на гр.Варна, като цената за един
куверт е 35лв.
В прикрепения файл са посочени три хотела, в които братята, които не са от ориент”Варна”
могат да отседнат.
За резервации моля, да се обръщате към :
М.М. – 0ХХХ/ХХ-ХХ-ХХ;
К.К. – 0ХХХ/ХХ-ХХ-ХХ
В прослава на Великия Архитект на вселената.
Майстор на Стол на Л.:”Верните Приятели”
Б.: А.К.