ГРАДЕЖ: Аз, който оставам в Помпей

Новина 884 от 1280
ГРАДЕЖ: Аз, който оставам в Помпей

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

Великата Ложа на Старите Свободни и Признати Зидари в Ориент България – днес и утре

Лично заглавие: Аз, който оставам в Помпей

от

Брат Пламен Данаилов Матеев,

Майстор на стол на Ложа Професор Асен Златаров патентен номер 011 от 04.11.2000 г.

Характерно за братята в нашата ложа е да приемат близко до сърцето си интересите на масонското Братство, и да считат за необходимо да изразяват мнение по наболели и дискусионни въпроси, за да се премахне наложилата се в обществото невярна представа за липса на анализ и сляпо следване, за да се укрепи единството и хармонията сред самите масони и да се убеди обществото като цяло, че неговият прогрес в известна степен зависи от прогреса на масонството. Тези братя счетоха, че е необходимо да се направи анализ на едно злободневно състояние , и въпреки че на мен лично не ми се иска особено да говоря на тази тема, приетата от мен тържествена клетва на Свободен Зидар и Майстор на Стол, ми отрязва пътя за отстъпление и ме кара да пренебрегна моите лични пристрастия и предразсъдъци в името на дълга.

Няколко братя от нашата ложа са се опитали да направят сечение в тава злободневно явление и да посочат негативи и позитиви в ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕСА НА ЕДИНЕНИЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ НА ЛОЖИ ОТ ВЛССПЗБ В ОВЛБ.

Разбира се започнали са с определяне на репрезентативна извадка за съжаление само на която те са свидетели и която наблюдават в момента.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ФАКТОЛОГИЯ ОТ СТРАНАТА НА „ НЕГАТИВНОСТ“ И ОТ СТРАНАТА НА „ПОЗИТИВНОСТ“, за тези, които ще преминат в състава на ОВЛБ и за тези, които ще останат във ВЛССПЗБ. До този момент вече разполагаме с три понятийни дефиниции:

ПРОЦЕСА НА ЕДИНЕНИЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ НА ЛОЖИ ОТ ВЛССПЗБ В ОВЛБ; (тук е ясно че това е единение чрез вливане) които ще преминат в състава на ОВЛБ (тук е ясно че става въпрос за преминаване). С други думи между понятията вливане, преминаване и единение има нещо като еквивалентност, която не се намира в нито един терминологичен източник ОТ СТРАНА НА „НЕГАТИВНОСТ“

 1. Единственият писмен знак за желание от страна на ОВЛБ за допускане на ложи от ВЛССПЗБ в своя Ориент е едно писмо от ВМ на ОВЛБ до Великите Сановници от ОВЛБ с копие до ВМ на ВЛССПЗБ НВУ бр. Валери Митков и представлява единствено подчертана процедура за присъединяване на ложи от ВЛССПЗБ в ОВЛБ, като тя е в 5 точки, както следва:
 • Съставяне и предаване в секретариата на ОВЛБ на списъци по „ЛОЖИ“ желаещи присъединяване към ОВЛБ – в срок до 20.03.2015г.
 • Индивидуално попълнени Молби – формуляр за членство в ОВЛБ – срок до 20.04.2015г.
 • Декларация за отказ от принадлежност и клетва за вярност – срок до 20.06.2015г.
 • Решение на ВОС на ВЛССПЗБ за закриване на Великата Ложа.
 • Ритуал – срок 20.06.2015г. – подробно описан

Очевидно е липсата на взаимно доверие, който факт се е натрупвал от години. (Според мен липсата на взаимно доверие не е факт, а моментно състояние. Достатъчно писмени материали и факти са налице за да се определи динамичния характер на това състояние. В краен случай братята поставили този очевиден според тях извод можеха да се консултират с гарантите си, които са винаги отговорни за изявите им. Поне на единия от тях гарант е Стар Велик Майстор дал ясното си становище по коментирания въпрос.

… Кандидатът трябва да е наясно, че неговите поръчители и гаранти поемат доживотен ангажимент с встъпването му в Братството, и ако в даден момент той се опозори, ще навреди върху репутацията на своите поръчители и гаранти. (Форма (Б-2) ПОРЪЧИТЕЛСТВО И ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРСЕЩ СВЕТЛИНАТА)

Още повече личните контакти и коментари между братята от двете Велики ложи са доказателство само за едно – тези които се отделиха и започнаха собствен организационен живот използваха максимално по всички възможни начини независимо от изискванията за почтеност и сдържаност съграденото и негативната енергия на отрицанието. Тук терминът липса на доверие е лишен от смисъл, дори само поради факта, че с това писмо се показва спазването на конституционните изисквания на ОВЛБ при приемането на търсещ от друго пространство, което ОВЛБ не признава, независимо, че нейният статус не е по–различен в очите на раздаващите признание. Непълнотата на анализа следва и от факта, че подобен акт беше извършен преди не много време и от друга група братя, но техният нов организационен живот във ВЛСПШР не е изпълнен с недоверие и негативизъм към братята от ложата както и от самата ложа от която са се отделили . 

2. Не се решава въпроса за обединението на българското масонство с това обединение.

Отново остават да съществуват Велики Ложи в един Ориент – България, а именно:

2.1 ОВЛБ с най-многоброен състав след единението. (тук вероятно се има предвид също така преминаването и вливането , въведени като термини по-горе)

2.2 ВЛССПЗБ с това, което ще остане от нея след единението. (тук вероятно се има предвид също така преминаването и вливането , въведени като термини по-горе)

2.3 ВЛСПШР – Варна.(При използването на понятието преминаване и вливане се подминава факта, че в последните месеци целите ложи преминали , влели се или направили единение с ВЛСПШР –   Варна са повече и бих казал с по-голям стаж от тези предприели същите стъпки към ОВЛБ. Това е момент който изисква сериозно внимание и може би е свързан с генезиса на кампанията на ОВЛБ, както и причината за подобна спешност и прибързаност)

2.4 ВЛБ (Това са също наши братя от близкото недавно, но недостатъчния анализ и времеви вектор на анализа пропускат този факт)

и др.(

3. Разделяне на братя от една и съща ложа в две Велики Ложи. (Това е изначален казус и периода в който изобщо и имало дейности по обединението на масонството в България колкото и да е бил кратък е бил посрещан с отрицание от масонските структури в странство.)

4. Увеличавайки своя състав с нови готови ложи, ОВЛБ ще се превърне в най-голямата масонска организация в България и вече много трудно „никога“ не биха признали за регулярни други такива.(Тук не е много ясно кое предполага подобни твърдения и за съжаление показва недостатъчни познания които се покриват с категоричност. Излиза че масовостта , а не качеството е определящото за съответното самочувствие. Това е според мен дълбока погрешна теза и има голям принос за състоянието на нашата велика ложа в момента. Като страничен ракурс е фактът, че ние сме във военен съюз и не е зле някой да се заинтересува как съществуват съответните масонски структури в армейските поделения на САЩ, в държави като Италия, Германия или Англия. Тези факти са премълчавани много кратно от търсещите информация за подобни градежи, но в архива на нашата ложа има някои документи хвърлящи светлина върху различният подход на уж еднаквите стандарти за признание)

ОТ СТРАНА НА „ПОЗИТИВНОСТ“

 1. Създава се най-голямата масонска общност в България, в която ще участват най-много ложи, с разнопосочни значително по-големи възможности. (Вероятно по-точен изказ е многобройна, понеже големината има различни количествени измерители, като регистрирани юридически субекти, платен членски внос, брой градежи, брой години масонски стаж и т.н.)
 2. Тези, които ще се присъединят към ОВЛБ от ВЛССПЗБ ще оставят зад себе си, атмосфера пропита с лъжа, търгашество и недоверие, както и хората, които я организираха, а и тези, които волно или неволно ги подкрепяха. (Тук братята анализатори са преминали мярката , разбирайки че към неподкрепените с факти доводи стъпили на евристична подложка е необходимо определено количество емоции. Приемам го лично защото се съмнявам че братята анализатори имат какъвто и да е доказан факт на лъжа, търгашество и недоверие за ложи извън собствената им, т.е. ложа Професор Асен Златаров. При това положение като Майстор на Стол (Чл.103… (4) Майсторът на стол осъществява ръководството и представителството на Ложата.) смятам това твърдение без доказателство за клевета. Ако това не е клевета призовавам братята претендиращи за авторство да покажат къде точно виждат изброените твърдения като:
 • Атмосфера пропита с лъжа;
 • Атмосфера пропита с търгашество;
 • Атмосфера пропита с недоверие

Надявам се да изнесат и достатъчно доказателства за останалите Ложи в движението. Ще се обърнем към техните майстори на столове за да ги помолим да коментират тези твърдения.)

Тези хора никога няма да се променят, те винаги ще организират своите негативни кампании и ще защитават професията си на масон и болното си самочувствие. (Това изречение е напълно неясно като дефиниция и пълно с противоречия Ако под тези хора се разбера братя, към тях дефиницията с неясен характер от типа професионален масон е неприложима поне що се отнася до ложа Професор Асен Златаров. … Кандидатът трябва да има предвид, че Ложата не одобрява прекаления ентусиазъм към франкмасонството за сметка на живота извън Ложата. Семейството и работата не трябва в никакъв случай да пострадат от участието му в Свободното зидарство. Тези аспекти на живота стоят над Франкмасонството. (Форма (Б-2) ПОРЪЧИТЕЛСТВО И ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРСЕЩ СВЕТЛИНАТА)

За останалите ложи ще е добре да попитаме кои са, защото към тях като неназовани братя има преки обвинения за организатори на негативни кампании и болно самочувствие, което според мен попада в дейностите третирани от Конституцията, (Чл.59. Великият Братски съд има следната компетентност:

…….

2). Провежда дисциплинарни производства, когато:

а/ поведението на един Брат уврежда престижа на Движението и неговите органи вътре в него или пред гражданското общество;))

 1. Ако ложата, която е клетка на всяка Велика Ложа, работи добре, хората се познават и взаимно се уважават, като братя, тя винаги ще се чувства добре, дори и да премине изцяло в ОВЛБ. (Тезата е в крещящо противоречие с предишната точка от анализа и претендира за макро поглед, но нали искахме да оставим зад себе си, „атмосфера пропита с лъжа, търгашество и недоверие, както и хората, които я организираха, а и тези, които волно или неволно ги подкрепяха“. Тук братята явно са стигнали до извода, че подобни емоционални изкази са без конкретика и е по-добре да се премине към обобщения. Възниква въпросът, а защо тогава трябва да се ходи където и да е особено на място което показва пълна незаинтересованост както е отбелязано в първата точка на разглеждането по НЕГАТИВНОСТ.)  Така по-лесно ще се ориентира в новата обстановка. (Новата обстановка е като минимум конституцията на ОВЛБ. В изследването на братята се прави директно насочване към ОВЛБ, но ако искаме да разглеждаме въпросът по-общо защо да не сравняваме и с другите съществуващи масонски субекти. Този пропуск може да създаде предпоставки за мислене в посока на това, че братята правили анализа са с предпочитания, а това вече не говори за стремеж към безпристрастен анализ. Възникват множество въпроси от типа защо ориентацията трябва да е следствие на масовка и не е ли по-добре да сме ориентирани предварително а не след.)
 2. Колкото повече ложи като цяло преминат в ОВЛБ от ВЛССПЗБ , толкова по-вече те ще са сплотени в новата среда и по-силно ще отстояват позициите си в началото, защото това със сигурност ще е необходимо. (Не може да не предизвика учудване подобен позитив при който ще се налага отстояване на позициите на преминалите влелите или единилите се при положение че го правят за да оставят зад себе си „атмосфера пропита с лъжа, търгашество и недоверие, както и хората, които я организираха, а и тези, които волно или неволно ги подкрепяха“. Ако е сигурно че ще е необходимо защо изобщо отиваме където и да е за да се борим и отстояваме позициите си на загърбване на „атмосфера пропита с лъжа, търгашество и недоверие, както и хората, които я организираха, а и тези, които волно или неволно ги подкрепяха“ Мисля, че ще е необходима още работа в този градеж за да има стройна логика и да се избягнат възникващите рекурсивни въпроси.)

ПЪТИЩА ЗА: ЕДИНЕНИЕ, ОБЕДИНЕНИЕ , ЕДИНСТВО

В световен аспект съществува масонско разединение, в една и съща държава съществуват по две и повече Велики Ложи, като някои взаимно са се признали други не. (Лично аз ни бих говорил за разединение. Според мен става въпрос за различни гледни точки.)

За Ориент България този въпрос е вътрешен и външен. (Така казано е непълно. По – точно има ли външни и вътрешни причини за различните гледни точки)

Възниква въпроса дали наистина „Външната комисия по признанията“ иска да види обединено масонство в България, мисля, че НЕ. Кой го е грижа за България? (Според мен не толкова Комисията по признанията колкото самите ние искаме да видим обединено масонство независимо от противоречивата практика. В България има концентрирани интереси в борба за влияние по всякакви оси и вектори, и вероятно това спъва въпросната Комисия)

Много са причините, като показателен е факта , че силно развитите икономически държави са и с по-висока степен на демократично развитие,   имат по-силно и влиятелно масонско движение, което допълнително води собствените им държави към просперитет. (Не може да има спор по-този въпрос, но си запазвам правото да коментирам в следващите констатации на това изследване какъв точно модел са избрали тези общества)

За нас вариантите за развитие са два.

 1. Създаване на нова ОВЛБ, която да приобщи към себе си повече ложи и членове от всички останали Велики Ложи, така постепенно ОВЛБ ще стане хегемон в масонския свят в България, с много структури и най- разнопосочни възможности, така ще може да се обяви всестранно, че процеса на консолидация на масонската общност в България е приключил и най- вероятно ще поиска от Комисията по признанията“, съответно Признание, Де суспендиране и Пълно признание за Единствена Велика Ложа в България. (Хегемонистичният модел е добре познат обществен модел не само в България, но и в целия свят. Дори нашите български примери показват , че този модел е безперспективен. Обществото очаква от нас баланс, а не хегемония. Но тава ни учи и масонското символ верую.(.. Което е добро за един не е непременно добро за друг… Ал. Пайк – Морал и Догма). Едва ли е необходима да се посочва коя философия изповядва тезата , че количествените натрупвания преминават в качествени. И аз съм го учил като дисциплина Научен комунизъм, но на пръв поглед тази желязна логика в икономическото развитие през 19 век не донесе много щастие на никое общество в последващите 20 и вече 21 век. Що се отнася до изследването на вероятностите кой какво ще поиска и получи от Комисията по Признанията предлагам да поканим на бяло зидарска ложа всички братя които са присъствали на последната среща във Ванкувър за да разкажат впечатленията си. Нали търсим баланса и не се страхуваме да научим гледните точки на другите братя от другите ложи. Точно тогава ще е и часът на истината за това кой търси обединение и дали не го е страх да сподели собствените си виждания и впечатления)
 2. Друга възможност е пътя на конвента, изграден въз основа на взаимно признание на съществуващите към момента Велики Ложи в България, както и вземане на мерки и ограничаване възможностите за създаване на нови Велики Ложи в България. Това мисля, че е най-доброто решение, но дали е възможно и изпълнимо, поради бъдещата хегемония на ОВЛБ и естественото и нежелание за взаимно признание с други Велики Ложи. (Изглежда ми малко като каруцата пред коня – Първо правим някого хегемон, а след това стигаме до извода, че този път не е с перспектива защото вече има хегемон. Излиза, че целта ни е да направим някого хегемон, а не да търсим истината за най-добрия път. По този път вече бяхме тръгнали, но не го довършихме. Представете се как ще ни погледнат от Комисията за признанията, като за тях лицето на българското масонство ще бъде представителното тяло на Конвента, т. е. обединението. В същото време различните Велики ложи могат да имат различни външни Велики Ложи за примери и да бъдат площадки за тяхното влияние Ще трябва разбира се всеки да пипне тук там конституцията си и да потърси баланса. Ще трябва всички да направят съответните стъпки за компромиси, защото не съм чувал или чел за баланс на база хегемония, и не ми се иска да сме експерименталния заек. В обществата на които се възхищават братята от изследването преобладават съответните типове обединения много по – близко до конвента отколкото до хегемонистичния модел. (Германия, Англия, Италия, Франция Бразилия и т.н.) Това е обещаният за по-късно коментар от последния параграф на раздела ПЪТИЩА ЗА: ЕДИНЕНИЕ, ОБЕДИНЕНИЕ, ЕДИНСТВО)

Имайки предвид и тези факти нека всеки сам да избере и за себе си да реши кой път ще избере. (Това e в духът на конституцията на ВЛССПЗБ, ако се приеме че всички братя в масонското движение са на правата на нивелата и са регулярни и правоспособни съгласно решението на Комисията по признанията.

Чл.137.(1) Всеки Брат Свободен Зидар, членуващ в Регулярна и Правоспособна Ложа има право да поиска писмено прехвърляне на членството си в друга Регулярна и Правоспособна Ложа в Движението след като изцяло е изпълнил финансовите си задължения за текущата година към Ложата, в която членува и е предал намиращите се в него парични средства или друго имущество на Ложата.

                (2) Прехвърлянето се извършва въз основа на писмен протокол, подписан от Двамата Майстори на стол, в който се удостоверява, че прехвърляният е изпълнил изцяло финансовите си задължения към Ложата, в която е членувал.

                (3) При наличие на изрично изявено желание и в съответствие с Устава на Ложата, в която е членувал прехвърлящият се има право да запази нейния отличителен знак.

Чл.138. При прехвърлянето Братът запазва притежаваната от него Символична Ритуална Степен.

……

Чл.139. Членството на Брат Зидар в Ложата се прекратява при:

4).Напускане без прехвърляне в друга Ложа;

Чл.141.(1) Напускането на Брат Зидар без прехвърляне в друга Ложа се извършва с представяне на писмено заявление до Майстора на стол, като то влиза в сила незабавно, освен ако Уставът на Ложата не предвижда друго. Независимо от предвиденото по-горе, напускащият е длъжен да заплати членския си внос до края на текущата година, да предаде намиращите се в него парични средства или друго имущество на Ложата.

                (2) Напускащият има право да получи удостоверение, че е изпълнил финансовите си задължения спрямо Ложата, но е длъжен да върне всички Масонски атрибути, намиращи се в него, като може да запази отличителния знак на Ложата, ако това е в съответствие с Устава и.)

Братската верига трябва да се укрепва защото за градежа са необходими хора, а не декларации, които противопоставят брат срещу брат, явно единението е процес за който е необходимо време и допълнително разбиране от необходимостта за контрол и самоконтрол на създадената голяма формация, за да не се създават предпоставки и условия за търгашество и измама между братята и техните усилия да се насочват в негативна посока, което е основата на разединението и разкъсването на братската верига. (Моят коментар тук е , че приемам тезата за преобладаването на процесите в развитието на масонството изобщо спрямо реализацията на конкретни актове. Нали основополагащото е стремеж и път към съвършенството. Тук няма място за окончателност. Такава има само в хегемонистичните модели, но дали подобен модел може да носи характеристики на масонско движение е тема за друг градеж, дискусия или изследване. Към последното заключение на братята работили над този материал прилагам изказване на Брат Ал. Пайк …Няма нужда от доказателства фактът, че в Масонския Орден, както и във всяко друго общество – колкото малко и незначително да е то, – вътрешните разногласия, борбата за власт, завистта и взаимните упреци не може да не са вредни, да не забавят неговото развитие и израстване, да не отвращават тези, които с надежда биха почукали на неговата врата, ако то пребивава в мир със себе си; това намалява и в край сметка унищожава ползата за обществото като цяло. (СМИСЪЛЪТ НА МАСОНСТВОТО – Вредните последствия от разкола и споровете в масонския Орден, от разногласията и завистта между представителите на различните масонски Устави, 1858 г. – Речта на А. Пайк пред събранието на Братята от Великата Ложа на щата Луизиана)

Бр. Евгени

17.03.2015 г.

Коментарите в повдигнати в курсив и подчертан стил са от мен. Колкото повече братя от всички масонски структури вземат отношение, толкова по-добре за всички ни

Бр. Пламен Матеев

08.04.2015 г.