(20160107) 15 години Върховен съвет, 33° на СПШР в България

Новина 833 от 1272
(20160107) 15 години Върховен съвет, 33° на СПШР в България

Братя,
На 07 януари 2001 година е учреден Върховният съвет, 33° на СПШР в България.
Честит 15-годишен юбилей на всички членове на Стария и Приет Шотландски ритуал!
Ще Ви очакваме на 29-30 януари 2016 г. на XV Национална конференция на Върховния съвет, 33° на България в Долината на Пловдив.

В прослава на Великия Архитект на Вселената.
Канцелария на Върховен съвет, 33° на СПШР в България