ГРАДЕЖ: ШОТЛАНДСКИЯ РИТУАЛ ЗА МЛАДИТЕ

Новина 1095 от 1279
ГРАДЕЖ: ШОТЛАНДСКИЯ РИТУАЛ ЗА МЛАДИТЕ

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

ШОТЛАНДСКИЯ РИТУАЛ ЗА МЛАДИТЕ

Съвременният свят се доминира от Културата на Знанието.
Винаги носител на новото знание е била младостта.
В нея е упоритостта, енергията и нестандартността.
За съжаление у нас от десетки години доминира или снизходителното отношение или отрицанието (понякога основателно) към младите. Качествените млади хора просто заминават. Условията, които намират в чужбина и за учене и за реализация са значително по-добри.
При опит от тяхна страна да се върнат им се налага да се сблъскат с нискоинтелигентни едри собственици, където Културата на Знанието е
близка до нулата. Това, което те виждат най-често е липсата на правила или наличието на
правила, които не се спазват.
Силата на Шотландският Ритуал е наличието на правила, които се спазват. Това сме длъжни да обясним и покажем на младите хора.
Това ще ги стимулира и привлече. Това ще им даде надежда, че тази държава не е изгубена и провалена. Това ще направи място за техните амбиции и ще осигури простор за изява.
Книгата, която държите в ръцете си, е един малък опит в едно направление – информираност и размисли на двама млади хора за Шотландският Ритуал.
Авторите са двама и сме си позволили да представим отново на Вашето внимание и едно есе на един техен “Учител”.
Това е началото на една поредица. Това е едно добро начало на една поредица. То заслужава да се продължи в обратна посока – Шотландския Ритуал за младите. Но честно.
Младите искат да се отнасяме с тях честно. И да си заслужат наградата. И май не само младите трябва да си заслужат наградата и степените.
Успех на книгата.
НИИ на С.П.Ш.Р. “Св. Йоан”

сп. Шотландски Ритуал  януари 2007