ГРАДЕЖ: Из “Цели на Съюза на Свободните Зидари”

Новина 1272 от 1279
ГРАДЕЖ: Из “Цели на Съюза на Свободните Зидари”

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

Из “Цели на Съюза на Свободните Зидари”

“…

Свободното Зидарство е изкуство : изкуството да се изгради човешкият живот хармонично, изкуството да създадеш истински портални отношения с ближните…
Свободното Зидарство е участие във всяко Добро, Което може да се сътвори в този свят, участие в борбата със Злото, от Което страда човечеството…
Свободното Зидарство не е наука, а убеждение: този вид убеждение, според което човек се оценява не по това, какво е, а какъв човек е; този вид убеждение, което позволява да се цени много повече този човек, Който не страда от предразсъдъци и не се блазни от привидното, Които дава възможността пълна изява на благородния стремеж на хората да познаят Истината.

Свободното Зидарство е способността да се радваш на всяко Красиво в света. То е изкуството да благоприятстваш за блаженството на хората, да насърчаваш човека да осъзнае своя дълг. Свободното Зидарство е изкуството да се живее.
Съюзът на Свободните Зидари е сдружение на хората, готови да упражняват това изкуство

Съюзът има за цел:
да съхрани Истинското, Доброто и Красивото в човешката природа;
да ограничи физическото и морално Зло в света;
нравственото облагородяване на своите членове.
Съюзът на Свободните Зидари не е религиозна общност.
“Свободният Зидар, Като такъв, е задължен да спазва Нравствения закон и ако той наистина владее изкуството, никога няма да бъде безразсъден безбожник, нито лекомислен човек без религия.” (Стари задължения от 1723 г.)

Съюзът на Свободните Зидари признава и защитава свободата на вярата, на съвестта и на научните проучвания
Топ уважава всяко искрено и самоотвержено религиозно убеждение и отхвърля преследването на другомислещите.

Съюзът на Свободните Зидари не е политическо сдружение.
Ложите на Свободните Зидари, като такива, не са предназначени за участие в политическия живот или в държавното управление.
В замяна на това те би трябвало да накарат обществото ясно да осъзнае връзките на своите братя с моралните жизнени стойности и насочените към културата им стремежи
Патриотичното чувство и полезната дейност за благото на обществото са качества, които високо се ценят в Зидарския съюз и които са вменени в дълг на всеки отделен член на Съюза.

Съюзът на Свободните Зидари не е тайно сдружение.
Неговите принципи, история, цели и организация са открити. Не са публично достояние неговите ритуали и знакът за разпознаване. Членовете са задължени да пазят в тайна тези поверителни дейности, властите обаче могат да имат достъп до ритуала.
Средство за постигане целите на Свободното Зидарство е сдружаването на братя в една ложа.

Посредством, своето учение, своята символика и нейната употреба, ложата упражнява известно влияние върху членовете си. Нейният стремеж е, от тях да направи хора, които да се включват активно във всяка общественополезна дейност, да застават на страната на Доброто и Благородното.
Тя учи на усърдие, вярност и постоянство;
насочва вниманието към, себепознанието и към самоусъвършенстването;
ратува за благотворителност, толерантност и любов към ближния, тоест – всички ценности, без които е немислим животът на цивилизованите нации. На всичко това ложата учи по своя своеобразен начин, отчасти посредством употребата на особени символи, следвайки примера на самия живот, истините и познанията на който само рядко остават скрити за нас. Тя усърдно се грижи за подържане на приятелски отношения

…”