ГРАДЕЖ: ПЕТОЛЪЧНАТА ЗВЕЗДА

Новина 1036 от 1138
ГРАДЕЖ: ПЕТОЛЪЧНАТА ЗВЕЗДА

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

ПЕТОЛЪЧНАТА ЗВЕЗДА

Като символ петолъчната звезда е позната и почитана още от дълбока древност. Символични рисунки избразяващи такава звезда са намерени сред разкопки на неолитни селища датирани от периода 4000 – 5000 г. Пр. Хр. Едно от най-древните проявления на символиката на петолъчната звезда свързваме с планетата Венера – най-ярката “звезда” на нощното небе, третото по яркост небесно тяло след Слънцето и Луната.

Ако разгледаме движението й на звездния фон, ще установим че планетата преминава циклично през строго определени позиции. Тази цикличност от 40 години е била позната от дълбока древност. Движението е с такава удивителна точност, че до 19-ти век е било използвано при калибриране на времеизмерващите системи, а Венера е била наричана “метроном” на слънчевата система. Всеки, който е познавал положението на планетата, е могъл да определи датата и да измерва времето с голяма точност. Пътя, който планетата изминава на фона на зодиака е особено интересен. На всеки осем години проекцията на планетата променя посоката на движението си. По този начин ако съставим графика, ще установим, че познатата ни петолъчна звезда отразява с голяма точност движението на планетата. Именно тези особености са направили Венера и символичното й отражение така интересни за древните наблюдатели. Неслучайно в древния Египет йероглифа изобразяван като петолъчна звезда с точка означавал познание. Познаването на циклите на Венера, изобразени по този начин, давало възможност за предсказване на промените в природата, промяната на сезоните и времето за извършване на определени селскостопански дейности. Точката в средата на звездата символизира Слънцето, а чрез него върховенството на Бога.

В множество културни и религиозни традиции символа на Венера – петолъчната звезда се свързва неразривно с пет-листната роза. Тя се приема и като символ на възкресението и непорочното зачатие. Защо това е така? Пет-листната роза Rosa Canina има способността да ражда плодове без намесата на друго растение – тоест при опрашването на цветовете не е необходимо друго растение. По този начин от плода на розата пониква растение което е точно копие на родителя си. Поради това в някои масонски ритуали тези асоциации с възкресението и непорчното раждане се свързват пряко с Иисус.
В масонската символика петолъчната звезда се изписва с кръг в средата и в него буквата G. Кръга определено символизира слънцето, а чрез него върховенстовото на Бога, а буквата G произлиза от английски GOD – Бог. Така описания символ присъства неизменно в декорацията на масонските ложи.