ГРАДЕЖ: Кратки факти за масонството

Новина 1061 от 1161
ГРАДЕЖ: Кратки факти за масонството

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

Кратки факти за масонството

Масонството е достъпно за всички мъже с добро име, вярващи в Бога.

Масонството не извършва дискриминация по расов, религиозен или социален признак.

В обществото на свободните зидари членуват само мъже, навършили 21 години, но има редица сродни организации, като например Звездата на Изтока; Рейнбол за момичета; Де Моле за момчета и др., в които могат да се включат както жени, така и младежи.

Масонството не изисква специални клетви

“Страшната” клетва която бива полагана при простъпване в организацията, не е по-различна по характер от клетвата която се полага пред съда или при отбиване на военна служба. Толкова много обсъжданите “наказания”, останали в текстовете от минали векове, са символични, а не реални. Те се обръщат към съвестта на хората, и ги предпазват от нарушаване на законите.

Масонството преподава, че човек се усъвършенства чрез самообучение

Масонството толерира всяка изследователска дейност, включително изучаване на произведенията на великите писатели и историци. То не съди авторската гледна точка, а проповядва опознаване и самоусъвършенстване чрез анализ.

Масонството е братство, а не религия

Масонството е братска организация. Тя прави добрите мъже още по-достойни. Масонството уважава религиозните вярвания на всеки от своите членове. То няма собствена теологична догма и не предлага метод за спасение на душата или тялото.

Масонството е обединено от стремежа, да служи за благото на човечеството

Докато Масонството подпомага основно свои членове, то множеството свързани с него организации, като например Шрайн клуб и др., извършват безвъзмездна дарителска дейност в различни области. В цял свят функционират напълно безплатни болнични заведения, развиват се фундаментални изследвания в различни научни области, подпомага се обучението на даровити деца и младежи. През 1995 година само в Северна Америка, масоните са дарявали средно по 2 милиона долара дневно за различни благотворителни цели.

Масонството е широко отворено, а не тънещо в секретност общество

Срещите които масоните провеждат се обявяват публично. Масонските сгради са отбелязани по подходящ начин. Адресите и телефоните на отделните организации и ложи са обществено достъпни. Самите членове с гордост носят отличителните знаци на своята степен и принадлежност към братството. Единствено тайни остават, някои особености от церемониите и начина на разпознаване.

Масонството се развива чрез степени

Пред масоните се разкриват тайните на познанието чрез поредица от лекции. Темите на лекциите се развиват от основни към все по-глобални теми. Всеки новоприет член може да бъде сравнен със студента първокурсник – пред него няма тайни, има само необятно поле за изучаване и самоизява.

Масонството се практикува в целия свят

Понастоящем само в Америка масонството има над 2 милиона членове, а в цял свят броят им надхвърля 5 милиона.

Масонството няма единен говорител

Масонството се състои от множество хора, групирани в различни организации (ложи), всички подчинени на Велика Ложа за съответната юрисдикция. Никой от тях няма правото да говори от името на Масонството като цяло. За конкретната територия, това е в правомощията на Великата Ложа. Никой автор, колкото и уважаван да е, няма право да узурпира това право.

Масонството се състои от множество организации

В масонството има много групи от членове, формирани според специфичен социален, образователен, професионален или друг принцип. Човек става Масон в своята настолна ложа, членка на съответната Велика Ложа. В последствие той може да се присъедини към някоя от масонските организации, например: Шотландски ритуал, Ритуал на Йорк, Шрайн клуб, Рицарите на Малта, Ордена на темплиерите или друга. Много световно признати имена са били и са членове на братството. Ето само една незначителна част от тях: Известни революционери и патриоти като Симон Боливар; писатели и поети като Артър Конан Дойл, Волфганг фон Гьоте, Ръдиар Киплинг и др., музиканти и композитори като Дюк Елингтън, Волфганг Моцарт, Жан Сибелиус и др., политици като Джералд Форд, Бенджамин Франклин, Андрю Джаксън, Джеймс Монро, Фраклин Д. Рузвелт, Теодор Рузвелт, Хари Труман, Джордж Вашингтон и др., актьори като Кларк Гейбъл, Джон Уейн и др., общественици като Чарлз Линдберг, Хенри Форд и др., като и редица бележити българи, сред които Захари Стоянов, Асен Златаров и др.