(20200114) Ритуал с участие на ВУ Братя от ВЛ на Израел и ВЛ на Люксембург

Новина 535 от 1272
(20200114) Ритуал с участие на ВУ Братя от ВЛ на Израел и ВЛ на Люксембург

Днес 14 януари 2020 г. в храм Слатина се проведе ритуална работа на съюзна ложа “Софийски приятели”, която беше посетена от скъпи гости в лицето на ВУ Бр. Й.Г. от с.л. Рашби с номер 8 в състава на ВЛ  на ССиПЗ на Израел и ВУ СМС Бр. Ф.Т.  от с.л. Приятелство с номер 4 в състава на ВЛ на Люксембург. Братята взеха участие след като пожелаха да влязат на ритуална работа на съюзна ложа в състава на ВЛ СС и ПЗ в България, поради това, че бяха по единични служебни дела в юрисдикция България. Братята чужденци се запознаха помежду си по време на ложата и се оказа, че са също така Братя в съответните юрисдикции като част от Кралската арка. Събранието на съюзната ложа беше предшествано от среща с НВУ СВМ Бр. Пламен Матеев, който заедно с МВУ Бр. Мирослав Вучков, МВУ Бр. Александър Лазаров и други У Братя имаха възможността да обменят мисли и идеи със скъпите гости. Свободни зидари от Великата ложа на България също взеха участие в ритуалната работа. Снимката от събитието е публикувана след писмена резолюция от страна на Братята гости за право на обществено осветляване.