(20010512) Признание от Велика ложа на старите свободни и признати зидари на Мейн, САЩ

Новина 1202 от 1280
(20010512) Признание от Велика ложа на старите свободни и признати зидари на Мейн, САЩ

(20010512) Признание от Велика ложа на старите свободни и признати зидари на Мейн, САЩ

Свалете протокол от 48,49,50,51то Ежегодно Общо Събрание на НВУ Велика ложа на старите свободни и приети зидари на Мейн, САЩ – 12 май 2001 г.

 

Новини свързани с работата между ВЛ ССиПЗ в България и ВЛ ССиПЗ на Мейн, САЩ: