(20151119) Среща на 3мата Велики майстори

Новина 846 от 1272
(20151119) Среща на 3мата Велики майстори

19 ноември 2015г. – тримата Велики Майстори НВУ Бр. Пламен Матеев (ВЛССПЗвБ), НВУ Бр. Атанас Ялъмов (ВЛнаБ) и НВУ Бр. Николай Станчев (ВЛСПШРвБ) се срещат и взимат решение за единни действия с цел създаване на Споделен Обединен Български Ориент (СОБО).

Единно българското масонство в името на България и мира по света!

На снимката от ляво на дясно: НВУ Б. Пламен Матеев – Велик Майстор на Велика Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България, НВУ Бр. Николай Станчев – Велик Майстор на Велика Ложа на Стария и Приет Шотландски Ритуал в България, ВУ Бр. Николай Кълбов – Майстор на Стол на Л.: “Стратеш”, НВУ Бр. Атанас Ялъмов Велик Майстор на Великата Ложа на България и ВУ Бр. Гриша Генов Стар Майстор на Стол на Л.:”Стратеш”.