(20150612) РВМ15346 – Отмяна на Приспиване

Новина 548 от 935
(20150612) РВМ15346 – Отмяна на Приспиване

Великия Майстор на ВЛССПЗвБ НВУ Бр. Пламен Матеев събужда всички съюзни ложи, както следва:

„Считано от датата на обявяване на това Решение и с цел спазване на принципите заложени в чл. 38, ал. 2 от Основния Закон на Движението на Старите, Свободни и Приети Зидари в България, отменям всички предходни актове с които са обявени за Приспани съюзни Ложи от състава на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ от 2009 година“