(20150602) Поздрав от ВЛнаБ

Новина 861 от 1271
(20150602) Поздрав от ВЛнаБ

2 юни 2015 г. – Великият Майстор на Великата Ложа на България Атанас Ялъмов поздравява новоизбрания Велик Майстор на ВЛССПЗвБ НВУ Бр. Пламен Матеев. С това започват съвместните действия между ВЛнаБ и ВЛССПЗвБ.