(20170221) ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ: Доклад на КИП по време на 104тата ежегодна Конференция на Великите майстори на Великите ложи на Северна Америка

Новина 707 от 1272
(20170221) ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ: Доклад на КИП по време на 104тата ежегодна Конференция на Великите майстори на Великите ложи на Северна Америка

Днес беше изслушан и приет докладът на Комисията по информация за признание на 104тата ежегодна Конференция на Великите майстори на Великите ложи на Северна Америка. Комисията не проведе изслушване за България и съответно нямаше точка, която да касае пряко юрисдикцията. Внесеното писмо преди 1 декември 2016 г. от страна на 3те Велики ложи (ВЛССПЗвБ, ВЛСПШРБ, ВЛнБ), като Национални Обединени Велики Ложи на България (НОВЛБ), е в унисон с препоръките, които комисията е отправила към българското свободно зидарство за продължаване на процесът на единение и обединяване на българското масонство. Писмото включваше подписания договор за споделяне на юрисдикцията, както и формирането на съюза НОВЛБ – точки, които са в хармония с направените препоръки от миналата година.

По време на заседанията на комисията, дългогодишният докладчик за България, МВУ СВС Бр. Томас Джаксън, в пространно изложение, но не визирайки конкретна ложа в частност, сподели, че с годините и развитието му на масон, той е започнал да разбира масонството и неговото добруване, не като в право на една или друга Велика ложа в даден ориент или юрисдикция, а в полза на масонството като цяло.

В последствие той направи връзка с държавата Бразилия, където се е състоял аналогичен случай на този от последните години в България, и препоръча на Комисията да се излезе с решение в полза на масонството като цяло, а не в полза на щатските ложи в Бразилия или в полза на Великия Ориент на Бразилия, признавайки и двете масонски структури, независимо от нежеланието им за взаимно признание. Съответно бе дадена насока на Великите ложи на САЩ да признаят и Великия Ориент и щатските ложи в Бразилия. Това е прецедент в историята на Комисията, но тя излезе с препоръчаното решение, като го оповести в доклада си пред Конференцията

Също така по време на изслушванията и разискванията беше посочен друг аналогичен   случай в държавата Мали, където отделни братя са се отцепили от Великата ложа-майка и са създали същата по име, лого/емблема и е-мейл адрес (с 1 точка повече) Велика ложа, претендиращи да са Великата ложа-майка. Комисията взе предвид участието на Великата ложа на Белгия в процеса на уточняване на “кой кой е” и препоръча признание да продължава да се издава на Великата ложа-майка.

ВЛССПЗвБ, ВЛБ и ВЛСПШРБ ще продължат да работят в подкрепа на обединителното движение в България СПОДЕЛЕН ОБЕДИНЕН БЪЛГАРСКИ ОРИЕНТ. НАЦИОНАЛНИТЕ ОБЕДИНЕНИ ВЕЛИКИ ЛОЖИ НА БЪЛГАРИЯ (ВЛССПЗвБ, ВЛБ и ВЛСПШРБ) ще продължат да синхронизират максимално дейността си в светлината на новите прецеденти и допълнителните препоръки направени от Комисията по аналогични случаи, запазвайки отвореният си характер за всяка масонска структура в името на нашата всеобща отговорност за добруването на българските граждани, страната и масонството.