Поздрав от ВЛБ

Новина 765 от 1272
Поздрав от ВЛБ
В:.С:.Н:.В:.А:.Н:.В:.
Масони на Д:.П:.Ш:.О:.
Велика ложа на България
Любов – Истина – Труд
ordo ab chao
Н:.В:.У:. Братя Велики майстори,
М:.В:.У:. Братя Заместник-велики майстори,
М:.В:.У:. Братя Велики сановници
от Великите ложи на Н:.О:.В:.Л:.Б:.
У:.ММ:. на столове на Н:.О:.В:.Л:.Б:.,
Обични Братя във всички Ваши степени и качества,
приемете най-сърдечните поздрави по случай светлия празник на летния Св.
Йоан от името на В:.М:. на В:.Л:.Б:., Н:.В:.У:. Брат Атанас Ялъмов, а
също така и от името на М:.В:.У:. Братя Велики офицери. В този ден със
своя апотеоз Слънцето ни напомня за нашата Висша цел и ни обединява в
светлата братска верига.
С братски поздрав,
Велик секретар
Бр. АП:.