ГРАДЕЖ: Тайната на Масонството не се предава по Интернет

Новина 780 от 1272
ГРАДЕЖ: Тайната на Масонството не се предава по Интернет

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

Тайната на Масонството не се предава по Интернет

Масони от настоящия век, ние трябва да се чувстваме привилегировани хора само заради това, че живеем в него. Столетието, в което живеем ще бележи развитието на цивилизацията занапред, и работата, която ние развиваме пред Ордена днес ще бележи Масонството на бъдещето. За първи път ние сме взаимосвързани директно на световно ниво, в едно движение, което, следващо една параболична крива, еволюира на всеки 18 месеца към все по-възвишени и по-възвишени нива.

19-та Степен на СПШР ни подтиква да строим мостове от нас към бъдещето. В съвременната история ние никога не сме имали такава ясна възможност да изградим ускорено Масонството на Бъдещето.

Ние можем да кажем без да се боим, че ще сбъркаме, че Философското Масонство успешно е преодоляло промените и революциите преживени от непосветения свят от времето на неговото създаване преди три столетия. Промени, които обхващат индустриалната революция, раждането на демократичните републики, създаването на съвременните транспортни мрежи, въздухоплаването, вестниците, радиото, телевизията и накрая раждането на Интернет.

Дигиталната ера носи много възможности и не по-малко заплахи. Възможности, които трябва да бъдат разгледани от органите на Върховните съвети и от братята, членове на Стария и Приет Шотландски Ритуал, за да се обучат, да се усъвършенстват и най-вече да разпространяват мисията и целите на СПШР по един все по-обстоен начин.

Нашето задължение да разбираме

Философското Масонство има задължението да разбира истинския потенциал на въздействие зад развитието на дигиталните магистрали и социалните мрежи. Аз смятам, честно казано, че в качеството си на граждани и особено като братя от Стария и Приет Шотландски Ритуал, ние имаме привилегията да принадлежим на първото поколение масони, които имат достъп до дигиталния свят.

Както казах, Дигиталната ера е пълна с отговорности, но също и пълна с възможности. И е от основно значение това, че Масонството, като се има предвид неговия смисъл и мисия да изгражда върховната сграда на посветителския орден и да прави добрите хора по-добри хора, не може да отрича най-великата революция, която глобалната цивилизация е преживяла през последните три века.

Нека, обаче, да направим един бърз преглед на сегашната ситуация. Институцията е изправена пред един труден момент. В глобален план, броят на братята населяващи колоните е намалял рязко в сравнение с преди 50 години. В Съединените щати, например, броят е намален наполовина.

Мнозина от нас – младите със сигурност – мислят, че едно рационално използване на инструментите, които предлага Дигиталната ера могат да бъдат полезни за укрепване на институцията. В наши дни има братя, в Символичните Ложи, както и в организациите на нашата юрисдикция, които можем да опишем като дигитални местни жители. Това са братя родени след 1990 г., като достъпа до Интернет е бил с тях по време на целия им живот. Голям брой братя се присъединиха към ордена посредством мрежите, а много други подобриха своите Масонски познания благодарение на Интернет.

Философското Масонство не трябва да остане назад в един от най-важните исторически моменти, който човечеството познава: възхода на Дигиталната ера и първия момент в историята, в който ние всички сме, потенциално, взаимосвързани.

То никога не го е правило. Институцията е по-стара от всяко от големите средства за масово осведомяване. През вековете то е използвало интелигентно пресата, радиото, телевизията …

Но сега то трябва сериозно да потърси начини да се изправи срещу предизвикателствата, които Дигиталната ера поставя. Ако Философското Масонство не е в състояние – а то ще бъде в състояние – да усвои ученията на новите форми на комуникация, то няма да може да изпълни една от своите основни цели: да предаде ученията на Ритуала и да помогне за тяхното приложение в държавите, в които присъства.

Тайната на Масонството не се предава по Интернет

Масонството е пълно с тайни. Или пък не. Във всеки случай това са тайни, които не могат да бъдат предадени през Интернет. От години, масонски и антимасонски мрежи пълнят страниците си с текстове на ритуали, изображения на ръкостискания и предполагаеми конспиративни теории, които се опитват да обяснят (погрешно, в повечето случаи) истинското значение на двуглавия орел, символиката на числото 33 или скритото значение на ръката в ревера на Наполеон, или броя на министрите на Испания, настоящия или този в миналото, членовете на правителството на нацията.

Много Уеб страници, разработени с много усилия, предлагат всякакъв вид негативни Масонски учебни материали. Човек може да открие пълни ритуали, наръчници, които ние смятаме за изчезнали, всички обединени върху предполагаеми обвинения в луциферианство и други разни варваризми. Антимасонството пази в мрежата, опитвайки се да открие слабите места на Ордена и да идентифицира членовете на обществото. Модните списания дори публикуват статии със снизходителни заглавия като “10 скандални Масонски тайни”, обяснявайки, че “Масоните са обсебени от слънцето” и че “Масоните са изиграли ключова роля в космическите изследвания”. Това е вярно, като се има предвид членството на Бъз Олдрин, 33°, член на Върховния съвет на Южната юрисдикция на Съединените щати и историята за Масонското знаме в Аполо 11.

Но така или иначе това е безполезно. Масонската тайна, която противниците на Ордена търсят, не може да бъде намерена в никой документ. Тя не е записана, нито отпечатана, нито изсечена, нито може да бъде предадена в електронни файлове. Тя е в сърцето на онези, които са преминали церемониите по посвещаването на ритуала и са преминали покривалата и определено е невъзможно да бъде предадена по Интернет.

Възможно е, в резултат на проникване и нарушаване клетвите на Ордена, незначителни фрагменти от нашите церемонии и изображения на нашите престилки и регалии да са излезли на светло. (Те могат да бъдат видени във всеки Масонски музей по света или в индийски (?) или северноамерикански онлайн магазини да се конкурират, предлагайки всеки път все по-добри цени). Други се опитват да представят списъци на известни братя, мнозина от тях преселили се във Вечния Изток много отдавна.

Масонското учение, мисията на Масоните биват предавани в ложата и единствено в ложата. По един ритуален начин, в рамките на едно преживяване на живо, което не може да бъде възприето от едно видео или една фотография. Всички онези търсения единствено причиняват непрестанна загуба на време на хората сърфиращи в Интернет. Тайната е в ложите и в енергията, произведена от една група братя работещи заедно в хармония, за славата на В.А.Н.В.

Но фактът, че тайните не се предават по Интернет не означава, че Философското Масонство, и в този случай Върховните съвети не трябва активно да се погрижат за контрола и да се погрижат за своето присъствие и своя имидж в Мрежата.

С раждането на Дигиталната ера Интернет се явява като един мощен инструмент за справяне с три от основните предизвикателства, пред които те трябва да се изправят през XXI-ви век: увеличаването на членството, формирането на братята и нормализиране на отношенията с обществото като цяло.

Един инструмент за развитие за Масонството

Философското Масонство има обществени и социално инженерни цели и външната работа на Върховния съвет трябва да бъде ориентирана за постигане целите маркирани във времето и откакто съществуват нашите най-ранни конституции.

1. Увеличаване на членската маса

Интернет има ключова роля за разрастването на Ордена и експанзията на Масонството. В продължение на много години знанието за институцията бе криптирано и ограничено. За да станеш Масон беше необходимо да имаш лична комуникация с някой брат. (Появяваха се) само някои книги, в повечето случаи неточни и публикувани с очевидното желание за сензация, както и някои изгубени новини в пресата. Въпреки това, когато използването на Интернет започна да става масово, през втората половина на 90-те години на миналия век, прирастът в присъствието на Ордена в Интернет се увеличи значително. За един профан вече не бе необходимо да чака цял живот докато някой се обърне към него с покана да се присъедини към Ордена. За посветения, отношенията с другите братя, общуването, ученето и усъвършенстването станаха по-лесни.

Изведнъж един обикновен и-мейл вече служеше за установяване на връзка, невиждана и смятана за невъзможна дотогава: контакт с Масони.

Появиха се Уеб страници, мейл (пощенски – бел. прев.) списъци и чат канали с някои масони, с по-малък или по-голям успех, предназначени да отговорят на съмненията на профана. Най-старата Масонска Интернет страница в света носи дата октомври 1994 г. Страницата, публикувана и съхранена от PRS (?) Гари Л. Драйфус, от Бостън, се намира на сървърите на Масачузетския технологичен институт в Съединените щати и все още може да бъде посетена. През 1995 г. се появи Pietre Stones, определено едно от най-уважаваните масонски дигитални издания. А през 2003 г. се появи Zenit, дигиталното списание на Върховния съвет на 33° за Испания, явявайки се една от публикациите на испански език с по-голямо влияние на глобално ниво, свързана с Масонството.

Успоредно с това и на базата на развитието на технологиите, Масонството създаде канали за разрешаване съмненията на профаните интересуващи се от Ордена. В началото на века стават популярни т.нар. чат стаи в IRC (Internet Relay Chat – Разговори през Интернет – бел. прев.) среда, електронната поща става институционализирана и се правят различни опити от Велики Ложи и Върховни съвети за разработка и създаване на пространства за връзка, като например мейл списъци, между братя и профани.

Въпреки това, обаче, тези усилия бяха подривани понякога от злоумишлената употреба на тези пространства, дори от част от братята, които вместо да използват средствата с нужната отговорност, ги ползват за да привлекат в своята масонска орбита нередовни Масони, профани без знания за това, което търсят, с цел продажба на книги или организиране на свои собствени сфери на влияние.

За в бъдеще Интернет ще бъде ключов елемент за растежа на Масонството. Но е необходимо да се използва отговорно. Великите Ложи трябва да обмислят какво послание предлагат на външния свят, но това не е наше задължение в рамките на Философското Масонство. Върховните съвети трябва да създадат комисии по комуникациите, като тази, създадена от Върховния съвет за Испания, с цел предлагането на ясно послание относно това, каква е нашата мисия и нашата визия. Върховният съвет получава своето членство от Великата Ложа и следователно трябва активно да подкрепя всяко пространство за разпространение, която тя реши да създаде . Но в същото време тя/той (?) трябва непременно да предлага информация и достатъчно интересно съдържание на братята от Символичните Ложи, така че те да проявят интерес да продължат да напредват в Масонството.

Във Върховните съвети на Съединените щати и Канада са подобрили това послание, предлагайки конференции онлайн, образователни документи, лидерски програми и курсове. Създаването на една платформа за Масонски формирования, предлагаща образователен материал няма да бъде нещо тривиално, но ще видим това по-късно.

2. Формиране и образоване на Братята

Новата дигитална ера предлага на Философското Масонство една нова възможност да усъвършенства членовете на организациите от неговата Юрисдикция и да разработи една нова възможност за представяне на неговата мисия и неговите принципи пред непосветеното общество; както и едно ново комуникационно средство за да продължи да упражнява своето влияние в полза на прогреса на човечеството.

За тази цел то трябва да укрепи Масонския метод и да се убеди, че братята на Върховния съвет са най-обучените и най-способни лидери във всяко едно от поприщата на обществото. Върховният съвет трябва да поеме отговорността за формирането на членовете от организациите на неговата Юрисдикция.

Интернет прави достъпни за братята исторически книги и текстове, които преди изглеждаше невъзможно да бъдат открити. В нашите дигитални библиотеки се намират исторически произведения на Макой, Уорд или Книгата на Стария и Приет Шотландски Ритуал на Макленакан, сканирани директно от оригинала от Майкрософт, Гугъл или Проекта Гутенберг. Също така съществува и едно безкрайно количество допълнителни ресурси – специализирани списания създадени от Масони, пособия за организиране и обучение. Независимо от това, Масонското образование не трябва да бъде заслепено от новите технологии, а да си дава сметка за своята власт, то трябва да ги използва като инструменти, представяйки техните добре структурирани уроци в сърцата на велики комисии и организации. Върховният съвет може да събере документални ресурси от всякакъв тип, да ги сложи в ред и да ги изпрати с цел по-доброто образование на братята. Като пише Пайк: “Целта на образованието и науката е да направят човека мъдър. Ако знанието не прави човека по-мъдър, то ще бъде пропиляно, също както водата излята върху пясъците (…). Образованието започва с изгарянето на нашите интелектуални и нравствени идоли”.

По този начин Масонството демонстрира едно дигитално призвание и ангажираност към прогреса, насърчавайки употребата на новите технологии, за да утвърди победата на разума над невежеството. И като едно средство за комуникация, да обучава и дори да търси алтернативи на “социалното нещастие”, на дискриминацията, на злоупотребите и привилегиите. Интернет трябва да бъде съюзник на Масонството, сега и занапред.

Върховният съвет може, като бе посочено по-горе, да създаде поредица от дигитални платформи за да даде израз на формирането на братята или курсове които да служат като подкрепа за инструкторите на различните степени. Той може да въведе национални планове за Масонско формиране, да създаде пространства за превод на древни текстове и за размисъл върху исторически документи.

Макар че тайната на Масонството не се предава по Интернет, не по-малко сигурно е, че Интернет е пълен с фалшива и погрешна информация и опасността много от братята, най-младите или тези с по-малко време в институцията, да пострадат заради прекомерно много дезинформация.

Може би поради тази причина е препоръчително Върховния съвет да започне да организира една група от “уредници по съдържанието”, както са започнали да правят някои средства за масова информация и образователни организации. Братя, които да отговарят за тона на съществуващите материали, които да ги сложат в ред и да се погрижат те да достигнат до Организациите и братята.

Голяма част от начина, по който Ордена еволюира, в аспекти като формирането на братята или комуникацията между Организациите на Юрисдикцията, директно ще бъде свързан с това, как един Върховен съвет в днешно време решава да използва дигиталните средства, които са на негово разположение. Ако ние не сме способни да създадем една корпоративна култура на контакт с обществото и между нас самите посредством дигиталните канали – една реалност, която все още днес ние не контролираме – Масонството като цяло и Философското Масонство в частност, рискуват да загубят значимостта си (?).

Визионерът Никълъс Негропонте, автор на “Дигитален свят”, веднъж писа: “Това е само началото. Принципът, който трябва да разберем (е), че киберпространството няма ограничения, нито граници”.

3. Нормализиране присъствието на Масонството в обществото

Масонството е една институция, към която има очевиден интерес от страна на обществото като цяло. Един директор на вестник ми каза преди няколко месеца: “Масонството върху начална страница винаги продава вестника”. И именно липсата на познания относно мисията и целите на братството, както и любопитството спрямо дължината на илюстрираните списъци на братя, които са населявали колоните ни, е направило през десетилетията така, че обществото да се интересува от нас и нашата работа.

Социалните мрежи, Интернет, трябва да служат за cтандapтизиpaне на нашите отношения с обществото(.) За да предложим нашата мисия, да облечем в стойност нашата история и да продължим да работим за постигане целите на Ордена.

Съществува интерес сред гражданството да знае какво допринася Масонството за напредъка на човечеството. Това е един резонен и необходим интерес. И при това интерес, който трябва изцяло да бъде свързан с желанието за нормализиране на общественото присъствие на Ордена. Интернет е нашия главен съюзник в това и ние не трябва да се страхуваме. Google Trends (Гугъл тенденции – бел. прев.), приложението на Гугъл предназначено да анализира кои са тенденциите при търсенията на потребителите на Интернет на глобално ниво, ни дава интересна информация.

Страната, където думата “Масонство” е по-търсена (най ?) е Парагвай, следвана от Куба, Уругвай, Боливия, Чили и Мексико. В Асунсион, Монтевидео, Сантяго, град Мексико, Монтерей или Букурещ, има хора опитващи се да се осведомят за институцията. Това вероятно е изненадващо. Но не много, ако обърнем внимание, че местата, където думата “Франкмасонство” е по-търсена са Танзания, Кения, Гана, Южна Африка или Филипините. Във всеки случай, страни от развиващия се свят, където Масонската работа изглежда по-важна от всякога (?) за да накара обществото да напредне.

Нормализация е ключовата дума. В Испания думата Масонство продължава да вдига шум (?). Някои я нападат непрестанно, със сила, докато други – не-братя, я защитават. Университетите посвещават курсове и магистърски програми (?) на изучаването на нашата история и когато някой ретрограден молив посвещава една колона на нас с желанието да ни навреди, има потребители на Интернет, които ни защитават в своите коментари.

Въпреки всичко, ние трябва да бъдем готови за онова, от което се боим. Ние мислим, че като отворим вратите си, като обясним кои сме, това ще ни навреди. А не вземаме предвид това, че Масонството на бъдещето се нуждае от социална основа за растежа си, както се случва през XVIII и XIX век и че тайните не се предават по Интернет.

Изобщо Върховният съвет за Испания е, през последните две години, еталон на международно ниво в използването на социалните мрежи за разпространението на мисията на Философското Масонство. От края на 2011 г., един eкип от братя от Върховния съвет са разработили стратегия за комуникация в социалните мрежи. За първи път в историята Масони от висшите испански степени започват да общуват систематично през масовите канали за комуникация.

Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram и Google+ (Фейсбук, Туитър, Тамблър, Инстаграм, Гугъл плюс – бел. прев.) са някои от мрежите, в които Върховния съвет започва да работи. Целта на това развитие в социалните мрежи е да се представи мисията на Философското Масонство, неговата история и неговата работа. Скоро повече от 5000 души са последователи на Върховния съвет във Фейсбук и повече от 2000 в Туитър. С Клаут рейтинг от повече от шестдесет точки (агенция за измерване социалното влияние; Klout score 0~100; www.klout.com – бел. прев.), Върховният съвет на 33-тата степен за Испания е по-социален от други сродни организации, като Върховния съвет на Съединените щати (Юг) или Обединената Велика Ложа на Англия.

Върховният съвет започва също така и други подобни инициативи, опитвайки се да подсили облика на институцията в един дигитален свят, в който съществува явен интерес към това, което представлява Масонството. Неотдавна той организира I Конкурс за Масонска Фотография, по подобие на такива инициативи представени в САЩ и стана причина да се роди първото Масонско приложение за мобилни устройства, в този случай създадено от телефони Нокия (Nokia) и работещо с операционна система Симбиан (Symbian).

Масоните имат ключова роля в развитието на Дигиталната ера. Някои от тях, като Стийв Уозняк, един от основателите на Епъл (Apple), е ключова фигура в развитието на новата Ера. Какво ще направим ние, останалите?

Мисиите на символичното Масонство и на философското Масонство са различни. Те изискват различни саможертви и въплъщават в себе си различни методологии. Символичното Масонство цели да направи по-добри добрите хора и по този начин те, влияейки върху своята най-близка заобикаляща среда, да помогнат на света да стане по-добро място. Работата на Философското Масонство е различна. Масонството на Висшите Степени има в крайна сметка една специфична дейност в обществото и се стреми да постигне истинска промяна в обществото и политиката, и претендира за един духовен, морален, интелектуален и материален напредък на Човечеството.

Пайк по негово време щеше да бъде публикуван в Интернет, също както и днес. Пайк казва “това, което сме направили за себе си, умира с нас. С онова, което сме направили за другите, светът става безсмъртен”. И това е начинът, по който Масоните от Върховния съвет трябва да действат.

Нормализирането на отношенията с обществото е задължително. Това е единствения начин за Върховния съвет да си възвърне сферите на социално влияние, които е имал в миналото. Масонството трябва да бъде силно, а за да бъде силно, то трябва да бъде възприемано като силно. В днешния свят тази сила бива възприемана до голяма степен по развитието на комуникационно оборудване – а дигиталното такова е онова, което предлага по-голям достъп.

Дигиталната ера е пълна с предизвикателства, но Философското Масонство и неговите членове – ние се осланяме на елементите, “savoir faire” (фр. такт, умение – бел. прев.) и историческата интелигентност за възползване от момента и позиционирането ни като една от най-динамичните институции на нашето време. Ползите са ясни: повече членове, по-добре обучени братя, по-голямо влияние и по-добри отношения в обществото, в което живеем. Опасностите също са очевидни: прекомерно излагане на атаките на противниците на Масонството и тривиалността на нашата работа.

Но бъдещето не може да бъде избегнато. Дигиталната ера и ерата на технологиите са вече тук. Като първосвещеници, наше задължение е да се грижим за мостовете към утрешния ден. Вероятно ако братята след няколко години погледнат назад и видят, че не сме направили нищо за да бъдем начело на прогреса, както е ставало през предни векове, те ще бъдат изненадани. А ако го направим и дадем гласност на нашите усилия, Философското Масонство и Стария и Приет Шотландски Ритуал ще спечелят много.