080 – ложа “Добруджа”

Продължете тук

080 – ложа “Добруджа”

Внесена Светлина на ?? ??? 2014 г.
 
Ориент Добрич
 
Преминала на работа във ВЛ на ССиПЗ в България на 25 април 2019 г. от ВЛ на СиПШР в България.