072 – ложа “Идеал”

Продължете тук

072 – ложа “Идеал”

Внесена Светлина на 24 юни 2012 г.
Събудена / Реактивирана на 12 юни 2016 г. (приспана е през 1939 година по ЗЗД)
Ориент Бургас

Новини от ложата: