065 – ложа “Виктор Раул Ая де ла Торе”

Продължете тук

065 – ложа “Виктор Раул Ая де ла Торе”

Внесена Светлина на 24 юни 2012 г.
Ориент Бургас
Изследователска
 
История:
ИЗ Протоколна плоча от редовно заседание на С В С 12348
Великият Секретар докладва, че до Великия Майстор е отправено предложение от Регулярната и Пълноправна Ложа Виктор Раул Ая де ла Торе П 143, О Лима в състава на НВУ Велика Ложа на Перу за създаване на дъщерна на тази Ложа организационна структура ‐ Издследователска и по Изключение Ложа под юрисдикцията на ВЛССПЗБ Инициативата на тази Ложа е подкрепена от Великия Майстор и Великите Сановници на Великата Ложа на Перу. Постигнато е съгласие между Великите Майстори на ВЛССПЗБ и на Великата Ложа на Перу за съвместен Градеж в новосъздаваната Изследователска и по Изключение Ложа, за Побратимяване на тази новосъздавана Ложа с Братските Ложи, които Работят в редица Ориенти на Южна Америка под името на покойния НВУ Бр Виктор Раул Ая де ла Торе и за внасяне на Светлината в новосъздаваната Ложа съвместно от двете Велики Ложи. За целта за Еньовденския събор на ВЛССПЗБ, когато се предлага да се внесе Светлината, ще пристигне делегация на Великата Ложа на Перу. Постъпило е заявление от изисквания от ОЗ брой Братя –учредители до Великия Майстор да им бъде дадено разрешение по реда на Правилата за Регулярните Изследователски Ложи («ПРИЛ», РСВС 1234804). Предлага се Изследователската и по Изключение Ложа да Работи на кастилски език в Древния Ритуал Йорк, който ще е предмет на нейните изслредвания. Великият Майстор е поискал становището на СВС
На основание чл. 42, т. 1 О З, с единодушие СВС прие Решение 1234806
§ 1. Приветства и подкрепя предложението от Регулярната и Пълноправна Ложа Виктор Раул Ая де ла Торе П 143, О Лима в състава на НВУ Велика Ложа на Перу и искането на Братята – учредители за създаване на дъщерна на тази Ложа Изследователска и по Изключение Ложа под юрисдикцията на ВЛССПЗБ
§ 2. Предлага на Великия Майстор да упражни прерогатива си, установен в Седмата Древна Ландмарка и да даде исканoтo от Ложата – Майка и Братята – учредители разрешение да създадат Изследователска и по Изключение Л Виктор Раул Ая де ла Торе.
§ 3. Дава съгласие за внасяне на Светлината в Изследователска и по Изключение Л Виктор Раул Ая де ла Торе на 1 AL 6013 [24.06.2012] в О Бургас.