054 – ложа “Орфей”

Продължете тук

054 – ложа “Орфей”

Внесена Светлина на 31 май 2008 г.
Ориент Кърджали
 

Ложа „Орфей“ Ориент Кърджали е организация на свободни мъже, независимо от тяхната раса, религия и политическа принадлежност, следваща морален кодекс, основан на най-високите стандарти за етика, честност и сила на характера. Една братска организация, ангажирана с добри дела, вярно приятелство и братска любов.

На 22.06.2007 г. по предложение на ВУМС на ложа „Слънцето на Тракия” Ориент Хасково до НВУВМ на Великатата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България Никола Александров се взема решение за създаване на огнище на Старите Свободни и Приети Зидари  в България в Ориент Кърджали.

На 14 .12.2007 г. на ритуал на I-ва степен в гр. Кърджали е създадено огнище в Ориент Кърджали.

На 31.05.2008 след освещаване на храма, беше внесена светлина в Ложа „Орфей” Ориент Кърджали с пат. номер 54 от НВУВМ на Ложата на Старите  Свободни и Приети Зидари в България брат Никола Александров в присъствието на братя от цялата страна. За първи Майстор на Стол бе избран ВУБ Йордан Вълчев.

 

Новини от ложата:

    Категория:

    Свързани съюзни ложи