040 – ложа “Арке”

Продължете тук

040 – ложа “Арке”

Внесена Светлина на 19 декември 2006 г.
Ориент София
Основана в София като самостоятелно огнище за Ложа от група италиански Братя през пролета на 2005 г.
Ложа “Арке” е създадена в София, като независима Ложа през пролетта на 2005 година по инициатива на една група италианци.
“Арке”, през първата година от своето създаване, извършва напрегнати работи за образование и усъвършенстването на ритуала базирайки се единственно на античния и оригинален Емулейшън Ритуал, така както Емулейшън Лодж ъф Импруувмънт (Ложа Емулейшън за Усъвършенстване), на United Grand Lodge of England, предавани през вековете.
За кратко време, благодарение на буквалния превод на ритуала на български език, Ложата беше открита и за приемането на добри братя българи в един постепен растеж внимателен и сдържан. При седмичните си работи понякога, участват и членове от Велика Ложа на България, които, оценявайки масонската работа извършвана в “Арке”, предложиха на същата масонската светлина според модерните критерии за правилност. След присъединяването на членовете, в съответните степени, към Ложа “Виделина”, на 19 декември 2006 година, с церемония извършена от Високоуважаемия Велик Майстор Никола Александров, “Арке” беше официално посветена със същото име дадено и от нейните основатели и получи Патент с номер 040 в регистъра на Велика Ложа на Стари Свободни и Приети Зидари на България.
През първата година на работа ръководеше Ложата нейния създател Адриано Капаи, който след време предаде дървения чук на Първи Надзирател Брат Джанфранко Вака. От датата на освещаването, квалификацията на Почитаем Майстор беше поета отново от Адриано Капаи. В момента към ложата има 22 членове, от които 10 са италианци, 10 българи, един португалски поданник и един сирийски. Провежда срещите си на български и италиянски език и се събира, в един масонски Храм в центъра на София, всеки втори и четвърти петък от месеца.
Името на Ложата произхожда от философската идея на “арке” в нейните два смисъла от създателя на света и принципа на консерватора. Много антични философи са се опитвали да разберат коя е “aрке” на света. Най-известните са Талете, който я идентифицира чрез водата, Анасимене, чрез въздуха, и Анасимандро, който идентифицира този принцип чрез “апейрон”, един тип голяма сфера, в която противоположното се движи много вихренно.
“Арке” на гръцки (αρχη), особено при йоничи пресократичи, е принципа или основния елемент от който всичко е създадено, това което предхожда като време или като важност, или това от което се съэдадени всички неща. Многото арке мислени от филисофи могат да се резюмират или да се различават в четири категории:
  • Илозоисм (неодушевени предмети).
  • Пантеизъм (всичко е Бог, божественна сила).
  • Монизъм (единствен закон, единственно арке).
  • Множествените (които хипотизират повече “арке”, обратно на Монизъм).
Накрая е известен пролога, с който апостола Йоан започва своето Евангелие (в началото беше Логос) в което апостола изразява с ясни думи като едно откровение, тоест една сигурност без съмнение, отколкото едно негово убеждение/интуиция. Но в малкото пространство на Ложата обичаме да мислиме на идея за “арке” като на всеки ембрионален “initium” за духовност и за “ordo ab chaos” и затова, Ложата “Арке” прие мото “Initium Doctrinae sit Consideratio Nominis”, което означава “началото на търсенето предполага знания за името на предмета, върху които се проучва”. Фразата е свързана с Епитета, гръцки философ роден в Frigia след първи век сл. Xр.
 

Новини от ложата: