028 – ложа “Дръстър”

Продължете тук

028 – ложа “Дръстър”

Внесена Светлина на 13 ноември 2004 г.
Ориент Силистра
Дъщерна ложа на с.л. “Заря”
 

Публикуваме част от получен архивен документ, съставляващ информация за внасяне на Светлината в с.л. Дръстър с пат. ном. 28 в състава на Велика Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България. Събитието се е състояло на 13 ноември 2004 г. и на снимките може да се види връчването на Патента от НВУ ВМ Бр Никола Александров на първомайстора на ложата ВУ Бр. Иван Вълчев и внасянето на Светлината л новоучредяващата се съюзна ложа от Бр Марин Пейчев по поръчение на ВЛССПЗБ, в присъствието на НВУ СВМ Бр Румен Ралчев. Скоро ще поместим и статия в интернет страницата ни за внасянето на Светлината и дейността на с.л. Дръстър с ложа-майка п.с.л.м. Заря.