004 – ложа “Заря”

Продължете тук

004 – ложа “Заря”

Внесена Светлина в най-новата ни история (след 1989 г.) през 1992 г. като част от Великата ложа на България, а на 03 август 1996 г. за първи път като самостоятелна и вече бивша част от ложи на послушанието към ОВЛГ. На 20.09.1997 г.  е внесена Светлината като част от ВЛССПЗвБ.
Ориент София

Побратимена с Ложа “А.С.Пушкин” от ВЛ на Русия, Ориент Москва, Велик Ориент Русия

Побратимена с Ложа “Побратим” от ВЛ на Югославия, Ориент Белград, Велик Ориент Югославия

 

Новини от ложата: