Емблемата на Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България.

Untitled2-12

Ако желаете да изтеглите логото в голям формат, то моля натиснете тук.

 

Йерархия на обръщенията към и между братята при всички ритуали във ВЛ на ССПЗ в България

Към настоящия Велик Майстор:

Най-Високо Уважаеми Велик Майстор Братко ИМЕТО (НВУВМ Бр. ИМЕТО)

.

Към Стар Велик Майстор:

Най-Високо Уважаеми Стар Велик Майстор Братко ИМЕТО (НВУСВМ Бр. ИМЕТО)

.

Към настоящите и старите Заместник-Велики Майстори:

Многовисоко Уважаеми Заместник Велик Майстор Братко ИМЕТО (МВУЗВМ ДЛЪЖНОСТТА СЪКРАТЕНО Бр. ИМЕТО)

.

Към настоящите и старите велики сановници и председатели на комисии:

Многовисоко Уважаеми (Велик САНОВНИЧЕСКА ТИТЛА / Председател на Велика ИМЕ комисия) (МВУВ ДЛЪЖНОСТТА СЪКРАТЕНА Бр. ИМЕТО)

.

Към настоящите и старите майстори на съюзни ложи:

Високо Уважаеми Майстор на стол Бр. ИМЕТО (ВУМС Бр. ИМЕТО)

.

Към настоящите сановници в съюзни ложи:

Почитаеми братко ДЛЪЖНОСТТА (Почитаеми Бр. ДЛЪЖНОСТ)

.

Към и между майстори е уважително следното обръщение:

Майсторе (М)

.

Към и между чираци и калфи, а също и универсално обръщение между свободни зидари:

Братко (Бр.)

Уважаеми (У.)

Уважаеми Братко (У Бр.)

.

Към всички велики сановници и майстори на съюзни ложи след промяна на длъжността се запазва обръщението от по-високата степен.