Годишен бюлетин – по съюзни ложи – 1997

Бюлетин 1997 по съюзни ложи Новини през 1997 от с.л. 001 „Зора“ Новини през 1997 от с.л. 002 „Светлина“ Новини през 1997 от с.л. 003 „Сердика“ Новини през 1997 от с.л. 004 „Заря“ Новини през 1997 от с.л. 005 „Черноморски приятели“ Новини през 1997 от с.л. 006 „Мадара“ Новини през 1997 от с.л. 007 „Дунавска звезда“ Новини през 1997…

Още

(19971216) Recognition from Grand Lodge of the State of Mato Grosso, Brazil

(19971216) Recognition from Grand Lodge of the State of Mato Grosso, Brazil

(19971216) Recognition from Grand Lodge of the State of Mato Grosso, Brazil

Още

(19971201) Recognition from Grand Freemasonic Lodge of the State of São Paulo, Brazil

(19971201) Recognition from Grand Freemasonic Lodge of the State of São Paulo, Brazil

(19971201) Recognition from Grand Freemasonic Lodge of the State of São Paulo, Brazil

Още

(19971115) Recognition from the Grand Lodge of Ancient Free and Accepted Masons of Spain

(19971115) Recognition from the Grand Lodge of Ancient Free and Accepted Masons of Spain

(19971115) Recognition from the Grand Lodge of Ancient Free and Accepted Masons of Spain

Още

DISCOURCE: „THE LIGHT” – periodical issue of the Bulgarian Freemasons’ union

DISCOURCE: „THE LIGHT" - periodical issue of the Bulgarian Freemasons' union

The Grand Lodge of Ancient Free & Accepted Masons of Bulgaria considers that, as the mother of all the regular Grand Lodges in Bulgaria, is called upon to provide information and clarification about the essence of Freemasonry. For this reason, you can access the following Masonic discource: „THE LIGHT” Periodical issue of the Bulgarian Freemasons’…

Още

ГРАДЕЖ: Масонството в художествената литература

ГРАДЕЖ: Масонството в художествената литература

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика: Масонството в художествената литература Литературна интерпретация на ритуал за приемане в…

Още

(19970920) Recognition from the United Grand Lodges of Germany

(19970920) Recognition from the United Grand Lodges of Germany

(19970920) Recognition from the United Grand Lodges of Germany  

Още

ГРАДЕЖ: Легенда за Хирам – строителят на Соломоновия храм

ГРАДЕЖ: Легенда за Хирам - строителят на Соломоновия храм

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика: Легенда за Хирам – строителят на Соломоновия храм Цар Соломон пожелал…

Още

ГРАДЕЖ: ИЗ “Беседа за масонско посвещаване в първа степен”

ГРАДЕЖ: ИЗ "Беседа за масонско посвещаване в първа степен"

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика: ИЗ “Беседа за масонско посвещаване в първа степен” Братко мой! Днес…

Още