(20021019) Признание от НВУ Велика ложа на свободни и приети зидари на щата Охайо, САЩ

Новина 396 от 450
(20021019) Признание от НВУ Велика ложа на свободни и приети зидари на щата Охайо, САЩ

(20021019) Признание от НВУ Велика ложа на свободни и приети зидари на щата Охайо, САЩ

НВУ Велика ложа на свободни и приети зидари на щата Охайо, САЩ признава ВЛССПЗвБ на 2 пъти. Затова са поместени следните 2 протокола:

Признание от година 2000

Признание от година 2002