(20180210) Събрание на Съвета на Великите Светлини

Новина 286 от 887
(20180210) Събрание на Съвета на Великите Светлини

Днес 10 февруари 2018 г. се проведе събрание на Съвета на Великите Светлини на Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България. На събранието бяха отчетени действията до момента и бяха взети решение за дейностите до следващото събрание.