(20150613) РВМ15354 – Потвърждение на договора с ВС33°СПШР

Новина 277 от 502

welcome_eagleВеликата ложа на старите свободни и приети зидари в България (ВЛССПЗвБ) е в братски договорни взаимоотношения с Върховния Съвет 33° на Стария Приет Шотландски Ритуал в България.

Двете структури работят активно заедно по въпросите на развитието на Масонството в България и по света.

354 A∴L∴ 6015 [13.06.2015 СЕ] О∴ София

Изх. №: 00115/13 юни 2015 г.

РЕШЕНИЕ

НА ВЕЛИКИЯ МАЙСТОР НА

ВЕЛИКА ЛОЖА НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ В БЪЛГАРИЯ

15354

Във връзка с дебатите по темата дали е валиден договорът между Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България и Върховния Съвет, 33° на Стария и Приет Шотландски Ритуал в България, то заявявам, че договорните взаимоотношения трябва да бъдат спазвани и имайки предвид от цитирания договор следното: „Член 8. Валидността на настоящият договор е неограничена по отношение силата на положените подписи и тяхната необратимост. Принципни изменения не се допускат. Допълнения се внасят само под формата на анекси.” то аз РЕШИХ да потвърдя, че този договор е валиден и в сила и не е нарушен или променен от страна на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴ в България.

В∴П∴В∴А∴В∴С∴В∴С∴

___________________

Н∴В∴У∴ В∴М∴ Бр∴ проф. д-р Пламен Матеев

.